Τίτλος Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) Ενίσχυση της επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ηπείρου COMPASS ADVENTURES
Προϋπολογισμός 10.184,48€ πλέον ΦΠΑ
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Η προτεινόμενη επένδυση στηρίζεται σε 2 άξονες:

  • Καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται με την προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού διαχείρισης (Property Management System), όπου πλέον οι λειτουργίες της επιχείρησης γίνονται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιούνται. Επίσης, στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου συμβάλλει και η προμήθεια του κατάλληλου σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Προσέλκυση νέων πελατών και διεύρυνση αγορών-στόχων. Η ανάπτυξη νέας δυναμικής και σύγχρονης ιστοσελίδας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων αλλά και των κατάλληλων δράσεων ψηφιακής προβολής και προώθησης συμβάλλουν στην μεγέθυνση του πελατολογίου και στην αύξηση κερδών της επιχείρησης με την επίτευξη του βασικού απώτερου στόχου που είναι η αύξηση πληρότητας.
Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19
Στόχοι Ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της πληρότητας της επιχείρησης ιδίως σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Το πελατολόγιο θα αυξηθεί και η επιχείρηση θα είναι καλύτερα οργανωμένη ώστε να ανταπεξέλθει στην αύξηση της ζήτησης και των κρατήσεων. Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας
Αποτελέσματα Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της επένδυσης είναι η καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης. Ο σύγχρονος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί αλλά και η εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης αναμένονται να αυτοματοποιήσουν κάποιες από τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση.

Επίσης, αναμένεται αύξηση κερδών καθώς η επιχείρηση θα προβληθεί καλύτερα και πιο στοχευμένα στο διαδίκτυο, επιλέγοντας κατάλληλες αγορές-στόχους και έχοντας τη δυνατότητα για απευθείας ηλεκτρονικές κρατήσεις μέσα από την ιστοσελίδα της.

Επίσης, αναμένεται η περιοχή να λάβει μεγάλη ώθηση τουριστικά, καθώς πέρα από την επιχείρηση, με τις κατάλληλες δράσεις ψηφιακές προβολής που έχουν επιλεχθεί, προβάλλεται και το φυσικό κάλλος και οι διαθέσιμες δραστηριότητες της περιοχής και της Ηπείρου γενικότερα.