Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 22 Απριλίου 2024

Τελευταία ενημέρωση στις 22 Απριλίου 2024

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της Mountain Goat Adventures in Greece, Ελάτη 1, Ζαγόρι, Ιωάννινα, Ήπειρος 44007, Ελλάδα, email: info@mountaingoat.gr, τηλέφωνο: +306978845232 σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας mountaingoat.gr. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε σε αυτό, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την mountaingoat.gr.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην mountaingoat.gr. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική θα αναρτηθεί στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της mountaingoat.gr μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα αποτελεί αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

  

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

  • Όνομα
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Κινητό


Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Μαρτυρίες
  • Συλλογή σχολίων πελατών
  • Διαχείριση παραγγελίας πελατών
  • Προστασία του ιστότοπου

 

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας και στη συνέχεια, μόνο για τον σκοπό (τους σκοπούς) για τον οποίο (τους οποίους) χορηγείται η συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να πράξουμε διαφορετικά.


Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:

Δεν θα διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω:

  • Αναλυτικά στατιστικά για την χρήση της ιστοσελίδας
  • Συλλογή & επεξεργασία δεδομένων

 

Απαιτούμε από τα εν λόγω τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους μεταβιβάζουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταβιβάστηκαν και να μην τις διατηρούν για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (2) για να επιβάλουμε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ή (3) για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί με/από άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.

  

Διατήρηση των πληροφοριών σας:

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τον τερματισμό των λογαριασμών των χρηστών ή για όσο χρονικό διάστημα τις χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως για την τήρηση αρχείων/αναφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους, όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η πρόληψη απάτης κ.λπ.

Οι υπόλοιπες ανώνυμες πληροφορίες και οι συγκεντρωτικές πληροφορίες, εφόσον καμία από αυτές δεν σας ταυτοποιεί (άμεσα ή έμμεσα), μπορούν να αποθηκεύονται επ’ αόριστον.

  

Τα δικαιώματά σας:

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφέρουμε) τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλη οντότητα, να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να ισχύουν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση info@mountaingoat.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ ή την κατάρτιση προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντάς μας στο info@mountaingoat.gr. Σημειώστε ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία ή αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

  

Cookies κ.λπ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

 

Ασφάλεια:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των πληροφοριών σας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας διαβιβάζετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

 

Σύνδεσμοι τρίτων & χρήση των πληροφοριών σας:

Η mountaingoat.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στων οποίων την λειτουργία δεν ελέγχουμε εμείς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμος μέσω συνδέσμου στην mountaingoat.gr. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

 

Υπεύθυνος παραπόνων / προστασίας δεδομένων:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Παραπόνων μας στη διεύθυνση Mountain Goat Adventures in Greece, Ελάτη 1, Ζαγόρι, Ιωάννινα, email: info@mountaingoat.gr. Θα αντιμετωπίζουμε πάντα τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Check out the fantastic tours we offer

Choose your next adventure in Greece

...by activity, difficulty & more

View all our Tours

Contact Us

First Name *
Last Name *
Email *
Phone number *
Message *